הריטואל לטיפול בשיער הזקוק לשיקום לחות שחזור חיבורי השיער והחייאה ללא פשרות.