תקנון האתר

תקנון ותנאים לשימוש באתר:

לקוחות יקרים, חוויית השימוש שלכם באתר חשובה לנו! אנא קראו בעיון את התקנון ותנאי השימוש באתר לפני ביצוע שימוש ו/או רכישה.
1. תנאים כלליים
1.1. Bellemes.co.il הינה חנות אינטרנטית המשמשת להצגת המוצרים ורכישתם על ידי הגולשים באינטרנט במדינת ישראל.
1.2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה שתתבצע על ידך באתר.
1.3. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה באתר, מהווה את הסכמתך לנהוג בהתאם ובכפוף לתנאי התקנון. במידה ואינך מסכים לקבל את תנאי התקנון, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
1.4. התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ופונה לזכר ולנקבה כאחד.
2. סעיף מכירות
2.1. לכל מוצר המוצע למכירה קיים הסבר מפורט אודותיו. ההסבר בד"כ יכלול את יתרונותיו השונים של המוצר, אופן השימוש בו, תכולת מוצר, מחיר מומלץ לצרכן באתר ו/או במספרות המורשות ו/או בנקודות המכירה השונות, ותנאי/דרכי התשלום.
22. כל המחירים המוצגים באתר הינם כוללים מע"מ על פי כל דין.
2.3. עם אישור ההזמנה על ידי המערכת האוטומטית של האתר וקבלת מספר אישור, הופך המשתמש להגדרת "לקוח". על מנת להבטיח שירות יעיל ללקוח וכי ההזמנה תבוצע ללא עיכוב, אנא הקפד על מסירת פרטיך המדויקים כמתבקש אחרת לא נוכל להבטיח ביצוע ההזמנה בצורה אפקטיבית או אם בכלל.
2.4. עם השלמת פעולת הרכישה תבצע בלמס ישראל בדיקת כרטיס האשראי. לאחר אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיס האשראי, תשלח אליך הודעה מתאימה למייל (דואר אלקטרוני) שהוזן על ידך. במידה והפעולה אושרה, יישלח אישור ומספר הזמנה במייל על ביצוע הפעולה.
למען הסר ספק, רק אישור ביצוע עסקה שתתקבל במייל הלקוח הכולל את כל פרטי ההזמנה המקוריים, לרבות פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה.
חיוב הלקוח בגין עלות המוצר הנרכש על ידו באתר, יתבצע באמצעות כרטיס אשראי. הלקוח אינו רשאי לפנות לבלמס ישראל בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים.
לתשומת לבך: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים.
2.5. מקרה בו לא תאושר העסקה ע"י חברת האשראי – במקרה כזה תשלח ללקוח הודעה מתאימה ולצורך השלמת הרכישה יידרש הלקוח ליצור קשר טלפוני עם נציג/ת שירות הלקוחות של בלמס לצורך הסדרת החיוב אל מול חברות האשראי לביצוע העסקה. לתשומת לבך, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור החיוב מול חברות האשראי וביצוע העסקה בצורה מלאה על ידך. במקרה זה, מועד המשלוח ייחשב רק החל ממועד אישור העסקה/ביצוע חיוב בפועל ע"י חברת כרטיסי האשראי. במידה והלקוח לא פעל להסדרת התשלום/השלמת הרכישה בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה בלמס ישראל זכאית לבטל את ההזמנה מידית וללא כל הודעה מוקדמת.
2.6. לתשומת ליבך: המוצרים השונים המוצעים באתר מצויים על פי רוב במלאי החברה. יחד עם זאת, כל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאותו בפועל במלאי החברה.
במידה ויתברר כי מוצר/ים שרכשת באתר אינם זמינים במלאי במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה כזה, תהא רשאית בלמס ישראל להציע לך מוצר חלופי בסכום שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את הצעתה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי, תהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך, בלמס תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. במקרה כאמור לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי בלמס בגין היעדר מלאי כאמור, לרבות בגין רכישה, אובדן רווח וכיו''ב.
3. מכירה באתר
3.1. ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים באתר בכל יום ובכל עת, עד גמר המלאי.
3.2. המכירה מוגבלת בכמות היחידות הניתנות לרכישה באתר ומיועדת לצרכנים בלבד, המכירה באתר אינה מיועדת עבור סיטונאים ו/או קמעונאים.
3.3. תנאי התשלום ברכישה מקוונת הינם לפי תשלום רגיל (אחד). 
 1. אספקת המוצרים
  4.1. בלמס ישראל תדאג לשלוח את המוצר שרכשת באתר לכתובת בישראל כפי שציינת, ובהתאם לתנאי האספקה על פי התקנון, אלא אם נכתב אחרת באתר.
  4.2. בלמס ישראל מתחייבת לספק רק מוצרים אשר שולמו במלואם באמצעות פייפאל או כרטיס אשראי כמפורט להלן, ונמצא במלאי.
  4.3. על אף שבלמס ישראל עושה ככל יכולתה על מנת לעדכן באתר את המוצרים החסרים במלאי, יתכן כי מוצר החסר במלאי מופיע בשוגג באתר כזמין לאספקה.
  4.4. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, בלמס ישראל תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עם הלקוח מראש. במקרה של משלוח לאזור כזה, ייתכן עיכוב של עד 14 ימי עסקים נוספים למועד האספקה של המוצר, ועיכוב זה כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.
  4.5. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל כאמור, בלמס תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה, בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר.
  4.6. משלוח באמצעות שליח יעשה עד בית הלקוח או מקום אחר עליו תחליט חברת המשלוח ותודיע על כך ללקוח. ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ"ב , ותתקבל הודעה על כך.
  4.7. הבהרה: ימי אספקה כוללים רק את ימי העסקים כמקובל (ימי א'-ה') ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.
  4.8. דמי המשלוח אינם יכולים להשתלם בנפרד אלא אך ורק יחד עם התשלום בגין המוצר.
  4.9. בעת אספקת המוצר, רשאית בלמס ישראל ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו ואישורו של בעל כרטיס האשראי ו/או בעל חשבון ה PayPal (לצורך אישור מסירה)  בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
  4.10. במקרה של אספקת מוצר הדורש רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה.
  4.11. זמני אספקה הינם עד 3-4 ימי עסקים אלא אם נאמר אחרת בדף המוצר, ולמעט אספקה לאזורים המוגבלים בגישה מבחינה ביטחונית.
  4.12. ברכישה באתר בסכום החל מ 249  לא יחולו דמי משלוח. ברכישה מתחת ל 249 ₪ יחולו דמי משלוח אלא אם נאמר אחרת בדף המוצר.
  4.13. יום ביצוע הרכישה באתר אינו מחושב כיום עסקים. "ימי עסקים" נספרים למחרת יום ביצוע הרכישה באתר. 
  4.14. בלמס ישראל עובדת בשיתוף פעולה עם חברת ההפצה מהגדולות והמהירות בישראל, יחד עם זאת, על אף המאמצים יתכנו מקרים בודדים בהם יורגשו עיכובים בזמני אספקה, ו/או שינויים בנקודת חלוקה (ככל שנבחרה כזאת) עכב עומסים.
  5. מדיניות החלפת מוצרים ו/או החזר וזיכוי כספי
  5.1. החלפת מוצר או החזרת מוצר תאושר ותבוצע בתוך 14 יום מתאריך רכישתו בהצגת פתק החלפה ו/או חשבונית מס ו/או מס הזמנה כפי שקיבל הרוכש במייל המעיד על חיוב חשבונו ותאריך הרכישה. הלקוח יוכל לבצע החלפת מוצרים בעלי סגירה הרמטית בלבד (פתיחה ראשונית), זאת על ידי הגעה פיזית למשרדי החברה או על ידי משלוח המוצר על חשבונו לכתובת החברה.
החברה תחייב את הלקוח עבור דמי משלוח של המוצר שהוחלף ויישלח לכתובתו של הלקוח בשנית.  
5.2. זיכוי כספי יינתן אך ורק בהצגת הוכחת קנייה כגון חשבונית מס או שובר זיכוי. הזיכוי יינתן בהתאם לעלות הרכישה בפועל. תוקפו של שובר זיכוי הינו לשנתיים מיום הנפקתו, וניתן יהיה להשתמש בו עם הצגתו.
5.3. החזר כספי יינתן בהצגת חשבונית מס בלבד כשהמוצר סגור, ואינו משומש ובאריזתו המקורית.
5.4. בביטול עסקה יגבו דמי ביטול בשיעור 5 אחוז מהעסקה או 100 שח לפי הגבוה. באם היו הרכישה דמי סליקת אשראי, יחוייב הלקוח בדמי הסליקה על פי שיקול דעתה של בלמס ישראל .
6. שירות לקוחות
6.1. לכל שאלה ו/או פנייה בנושא המוצרים המוצגים באתר, כולל שאלות הנוגעות בשיווק והפצת המוצרים בישראל ובחו"ל אנו מזמינים אותך לפנות לנציג/ת השירות של בלמס ישראל  במייל contact@bellemes.com או בטלפון 077-20-50-403. נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה כמו גם נושאי ההפצה. נציג ישתדל לחזור אליכם עד 2 ימי עסקים מעת הפניה בימים א' – ה' בין השעות 8:00-16:00.
7. רשאים להשתמש באתר
7.1. כל משתמש מעל גיל 18 רשאי לבצע רכישות באתר, בכפוף למילוי התנאים להלן:
7.1.1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) הנך מתבקש שלא לבצע כל שימוש באתר.
7.1.2. המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. ככל שהמשתמש אינו אזרח ישראלי או תאגיד כאמור, תהיה זכאית בלמס ישראל לדרוש פרטי זיהוי בהתאם למדיניות החברה.
7.1.3. המשתמש הנו בעל חשבון PayPal או כרטיס אשראי תקף בישראל ועמו עובדת בלמס ישראל .
7.1.4. המשתמש הנו בעל דואר אלקטרוני (מייל) ובעל כתובת מגורים/משלוח בישראל. לקוח שאינו בעל כתובת מגורים בישראל מתבקש ליצור קשר עם בלמס ישראל בכתובת הנ"ל, על מנת לתאם את הכתובת למשלוח המוצר והתשלום בעבור המשלוח. כמו כן, במקרה של אספקת המוצר אל מחוץ למדינת ישראל מועד אספקת המוצר יהיה בהתאם למדיניות בלמס ישראל וחברת השילוח עמה היא עובדת. 
7.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא בלמס רשאית למנוע מכל משתמש מלהשתתף במכירות באתר ו/או מלהגיש הצעות, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:
7.2.1. המשתמש באתר ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
7.2.2. המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון;
7.2.3. המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
7.2.4. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו בכדי לפגוע בבלמס ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו;
7.2.5. בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את המוצר לצד ג' ו/או לסחור בו ברחבי רשת האינטרנט ו/או מחוצה.
8. מדיניות פרטיות
8.1. לרכישת מוצר, הנך מתבקש לספק את המידע הבא לצורך ביצוע העסקה, כגון שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, פרטי הפייפאל או כרטיס האשראי .
8.2. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לבלמס ישראל במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של בלמס ישראל ברישומו לאתר ובשימוש בו המשתמש מאשר לבלמס ישראל לאגור מידע כאמור.
8.3. בלמס ישראל מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. בלמס ישראל תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
8.4. בלמס ישראל נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. מעת שבלמס תחל לבצע עסקאות באתר האינטרנט באמצעות כרטיסי אשראי, יובהר כי כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר תעשה, באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, בלמס ישראל לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
8.5. לתשומת ליבך: במועד הרשמתך לקבלת הטבות באתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר באתר יתכן כי תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הינך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות SMS) לנוחיותך בגין מבצעים, פרסומים, והנחות באתר.
אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מבלמס ישראל, תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או במשלוח הטקסט "הסר מתפוצה" בהודעת דואר אלקטרוני לכתובת  info@bellemes.com
לידיעה: הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות SMS) כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל פלטפורמות הפעילויות באתר, לרבות שירותי דפוס שונים או כל פלטפורמת פעילות אחרת אשר תהא זמינה באתר בכל עת.
8.6. בלמס ישראל שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.
8.7. בלמס ישראל תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" ("cookies" - קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של בלמס ישראל על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך) על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.
9. ביטול עסקה / כשל תמורה
9.1. הלקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.
9.2. לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
* ברכישה של מוצר - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;
9.3. לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך המוגדרים בסעיף 14ג1 בחוק הגנת הצרכן בה יכול המשתמש באתר שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
ברכישה של מוצר שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב), לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
9.4. ביקש צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לבטל עסקה רשאי העוסק לדרוש ממנו להציג לפניו תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, ובלבד שלא ידרוש ממנו הוכחה נוספת לשם מימוש זכות הביטול כאמור; הצרכן יציג לפני העוסק אחד מהמסכים שלהלן, לפי העניין, או ישלח לו עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה:
(1) תעודה שניתנה לצרכן מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק;
(2) תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה;
(3) תעודה המעידה על כך שהצרכן הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור;
9.5. ביטול עסקה יעשה באמצעות פנייה לבלמס ישראל באמצעות שליחת הודעה לדוא"ל של שירות הלקוחות של בלמס ישראל sales@bellemes.com או בדואר רשום לכתובת המשרד:  מיקוד 2242760, או באמצעות קישור למשלוח הודעה על ביטול עסקה באתר האינטרנט (באם יהיה כזה). בהודעת ביטול העסקה אנא ציין את שם הלקוח המלא, מספר העסקה, תעודת זהות, כתובת ומספר טלפון ליצירת קשר.
9.6. ביטול עקב פגם או אי התאמה:
ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם במוצר נושא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו בנוגע למוצר או עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך וכן בפרק זמן של 7 ימים נוספים מעבר למועד האספקה המשוער, או הפרה מהותית אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה"), תחזיר בלמס למבצע הפעולה, בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, תבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה, תמסור למבצע הפעולה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם; קיבל מבצע הפעולה את המוצר נושא העסקה או החוזה, ישיבו לרשות בלמס באמצעות הדואר או במשרדי החברה לאחר תיאום טלפוני עם נציג בלמס ישראל. הוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה.
9.7. תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה:
זכור: על פי חוק הגנת הצרכן, רשאית בלמס ישראל לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נשוא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה.
ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם בנכס או אי התאמה כאמור לעיל, תחזיר בלמס למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, תבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה, תמסור למבצע הפעולה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם בתוספת תשלום בעבור דמי משלוח אשר לא יושבו ללקוח בכל מקרה.
תנאי לביטול העסקה לפי סעיף זה הוא שמבצע הפעולה השיב לבלמס ישראל, במסירה אישית או בדואר רשום, במשרדה הרשום במיקוד 2242760, את המוצר שרכש באריזתו המקורית מבלי שהמוצר נפתח ומבלי שנעשה במוצר שימוש כלשהו כלל וכלל.
קיבל מבצע הפעולה את המוצר נושא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת המוצר לבלמס ישראל במענה הרשום כנ"ל, על חשבון מבצע הפעולה, והוא הדין לגבי מוצר כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה. למען הסר ספק, ביקש מבצע הפעולה כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר והדבר אושר על ידי בלמס ישראל, יהיו בלמס ישראל רשאים לגבות ממבצע הפעולה דמי שילוח בגין הובלה כאמור.
9.8. לידיעה: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה פעולה ו/או שימוש המשנה מצבו לרעה לרבות לעניין נראות המוצר, כפופה לזכותה של בלמס ישראל לתבוע את נזקיה בשל כך או שלא להסכים ולקבל לידיה את המוצר חזרה ולהשיב ללקוח תשלום שנגבה ממנו בעבור המוצר.
על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר כשהוא סגור הרמטית באריזתו המקורית כשהוא שלם, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל סוג שהוא.
9.9. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד') לחוק הגנת הצרכן, כמפורט לעיל.
9.10. בלמס ישראל תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
9.10.1. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
9.10.2. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
9.10.3. אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המבצע ההזמנה ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו;
9.10.4. אם יתברר לבלמס ישראל כי מבצע ההזמנה עלול לשוב ולמכור את המוצר שרכש לצד ג' ו/או לסחור בו באתרי האינטרנט השונים ו/או בכל דרך אחרת.
הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת המייל (דואר אלקטרוני) אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל הזמנתך ו-בלמס תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי בלמס בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
10. אחריות
10.1. אחריות בגין מוצרים
10.1.1 נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את בלמס ישראל. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
10.1.2. בלמס ישראל ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד שייגרמו למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
10.1.3. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 9.1.3 לעיל, בלמס ישראל לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות, השבתות וכיוצ"ב.
10.1.4. בלמס ישראל  ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
10.1.5. בלמס ישראל תהא אחראית למוצרים כלפי לקוחותיה בהתאם לחוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם-1980 .
10.2. אחריות כללית בגין פעילות האתר
10.2.1. השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בלמס בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
10.2.2. בלמס ישראל אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין - לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, בלמס ישראל לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכנה.
10.2.3. בלמס ישראל לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמשים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
10.2.4. בלמס ישראל לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
בלמס ישראל אינה מתחייבת כי כל קישורית (link) כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.
11. תנאים נוספים
11.1. צלמיות (אייקונים = icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלותה הבלעדית של בלמס ישראל ו/או מי מטעמה.
שים לב! אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם בלמס נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
11.2. אין בהצגת מוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם על ידי בלמס ישראל.
11.3. רישומי המחשב של בלמס ישראל בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
12. שונות
12.1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט: חיפה.
12.2. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 20.08.2021 וניתן לשינוי בכל עת על ידי בלמס ישראל, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

 

נוסחאות המבוססות על מיצויים המכילים פוליפפטידים ביו-אקטיביים (מולקולות שברי חלבון) המופקים בתהליך ייחודי מביומסה של מיקרו-אצה כחולה (הספירולינה). שילוב טכנולוגיה מולקולרית חדשנית במוצרינו מבטיחים את החדרת הרכיבים הפעילים היחודיים עמוק אל תוך השכבות הפנימיות ביותר של השיער, שם הם פועלים באופן מהיר ויעיל ביותר לתיקון הנזקים ושחזור חיבורי השיער מהפנים אל החוץ ומהשורש ועד הקצוות

כאשר המרכיבים חודרים את שכבות השיער הם מבצעים פעולה משולשת בעלת השפעה רבה יותר
על השיער: מונעים שבירה על ידי שחזור חיבורי שיער הרוסים, מגבירים את האלסטיות על ידי החדרת לחויות, ומעניקים תחושה של שיער עבה יותר  

כדי לשמר את הטבעיות של התמציות, הביומסה הופכת לחומרים פעילים באמצעות מטריצות ירוקות ללא ממסים פטרוכימיים ובכך אנו יוצרים מענה חדשני יוצא דופן לטיפוח יעיל ובריא יותר לשיע ולתוצאות אמיתיות ומורגשות- לאורך זמן